tavanı aşan kıdem tazminatı ödenirmi

Tavanı aşan kıdem tazminatı ödenirmi ? Evet ödenebilir. Tavan üstü kısmın gelir vergisi ödenmeli.Bir çalışma yılı için ödenecek kıdem tazminatı tutarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emeklilik ikramiyesini aşmaması gerekir. Fakat 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi dışında  diğer maddeleri 4857 sayılı  İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılınca, kıdem tazminatının yasa ile belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanıp ödenmemesi halinde uygulanacak cezayı düzenleyen madde de yürürlükten kaldırılmış oldu. Tavan tutarını aşan miktarda kıdem tazminatı ödenmesi halinde uygulanacak müeyyide de ortadan kalktı.Böylece kıdem tazminatı tavanı üzerinde hesaplama yapılması ve ödenmesi halinde ceza uygulanması söz konusu değildir. Diğer yandan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesi ile 1475 sayılı Kanuna göre ödenen kıdem tazminatı vergiden müstesna tutulmuş olduğundan, tavanı aşarak kıdem tazminatı ödenmesi halinde, tavanı aşan kısmın gelir vergisine tabi tutulacaktır. Ayrıca tavanı aşan kısmın primi ödenecektir.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com