Yeni işyeri açan sigortalıları ne kadar sürede bildirecek

İlk işyeri açan sigortalıları ne kadar sürede bildirecek ?  Yeni işyeri açanlar sigortalıları en geç ne zaman  bildirecek ?

İlk defa işyeri bildirgesi verecek işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal sürede verilmiş sayılacaktır.

Örnek- 27/2/2013 tarihinde ilk defa tescil edilen işyerinden bir sigortalının çalışmaya başlayacağı bildirilmiştir. Bu durumda, işyerinin tescil tarihi sigortalı çalışmaya başladığı tarih olacağından; 2/3/2013 tarihinde sekiz, 18/3/2013 tarihinde üç  ve 27/3/2013 tarihinde çalışmaya başlayan üç sigortalının bildirimi tescil tarihinden itibaren bir aylık süre içinde yapılmış olması halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süresinde verilmiş olacaktır.

İşçiler ayrı ayrı çalışmaya başlamış olsalar dahi ilk işçi çalıştırdığınız tarih esas alınacaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com