yıllara göre asgari ücret

Yıllara göre asgari ücret tablosu Dönemler itibariyle asgari ücret bilgileri aşağıdadır . Net brüt rakamlar ne kadar olduğu  tüm yıllar değişikliği ve artışlar geçmişten günümüze gösterilmiştir. Tablo günlük ve aylık olarak hesaplanmıştır.Eski yıllar asgari ücret bulunmaktadır . Listedeki yıllar 2018, 2017 , 2016,  2015 , 2014,  2013 2012 , 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 , 2004 den 1979 a kadar sayılmıştır .16 yaş üstü ve altı için günlük aylık miktarlar belirtilmiştir. Altı aylık değişiklik şeklinde tabloda tutarlar belirtilmiştir.  Tutarlar brüttür. 2005 yılından sonra TL den altı sıfırın atıldığına dikkat edilmelidir. net tutarlar sitemizde yıllar kategorisinden 2000 yılından itibaren hesaplanarak yazılmıştır. 2014 Ocak ayından itibaren 16 yaş asgari ücret kaldırılmıştır.

a) YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET TABLOSU GÜNLÜK AYLIK BRÜT (Not Net tablo bir sonraki tablodur)

 

 

Yıllar 16 yaş üstü için 16 yaş altı için
Günlük Miktar Aylık Miktar Günlük Miktar Aylık Miktar
01.01.2018- 31.12.2018 67,65 2029,50
01.01.2017- 31.12.2017 59,25 1777,50
01.01.2016- 31.12.2016 54,90 1.647,00
01.07.2015- 31.12.2015 42,45 1273,50
01.01.2015-30.06.2015 40,05 1.201,50
01.07.2014-31.12.2014 37,80 TL 1.134,00 TL
01.01.2014-30.06.2014 35,70 TL 1.071,00 TL ayırım kalkmıştır  ayırım kalkmıştır
01.07.2013-31.12.2013 34,05 TL 1.021,50 TL 29,25 877,50 TL
01.01.2013-30.06.2013 32,62 TL 978,60 TL 27,97 TL 839,10 TL
01.07.2012-31.12.2012 31,35 TL 940,50 TL 26,85 TL 805,50 TL
01.01.2012-30.06.2012 29,55 TL 886,50 TL 25,35 TL 760,50 TL
01.07.2011-31.12.2011 27,90 TL 837 TL 23,85 TL 715,50 TL
01.01.2011-30.06.2011 26,55 TL 796,50 TL 22,65TL 679,50 TL
01.07.2010-31.12.2010 25,35 TL 760,50 TL 21,60 TL 648,00 TL
01.01.2010-30.06.2010 24.30 TL 729,00 TL 20,70 TL 621,00 TL
01.07.2009-31.12.2009 23,10 TL 693,00 TL 19,65 YTL 589,50 TL
01.01.2009-30.06.2009 22,20 TL 666,00 TL 18,90 YTL 567,00 TL
01.07.2008-31.12.2008 21,29 TL 638,70 YTL 18,02 YTL 540,60 YTL
01.01.2008-30.06.2008 20,28 TL 608,40 YTL 17,18 YTL 515,40 YTL
01.07.2007-31.12.2007 19,50 TL 585,00 YTL 16,38 YTL 491,40 YTL
30.06.2007-01.01.2007 18,75 TL 562,50 YTL 15,89 YTL 476,70 YTL
01.01.2006-31.12.2006 17,70 TL 531,00 YTL 15,00 YTL 450,00 YTL
01.01.2005-31.12.2005 16,29 TL 488,70 YTL 13,86 YTL 415,80 YTL
01.07.2004-31.12.2004 14.805.000 444.150.000 12.600.000 378.000.000
01.01.2004-30.06.2004 14.100.000 423.000.000 12.000.000 360.000.000
01.01.2003-31.12.2003 10.200.000 306.000.000 8.550.000 256.500.000
01.07.2002-31.12.2002 8.362.500 250.875.000 7.107.000 213.210.000
01.01.2002-30.06.2002 7.400.025 222.000.750 6.290.025 188.700.750
01.08.2001-31.12.2001 5.598.000 167.940.000 4.758.300 142.749.000
01.07.2001-31.07.2001 4.898.250 146.947.500 4.164.000 124.920.000
01.01.2001-30.06.2001 4.665.000 139.950.000 3.965.250 118.957.500
01.07.2000-31.12.2000 3.960.000 118.800.000 3.375.000 101.250.000
01.01.2000-30.06.2000 3.660.000 109.800.000 3.120.000 93.600.000
01.07.1999-31.12.1999 3.120.000 93.600.000 2.652.000 79.560.000
01.01.1999-30.06.1999 2.602.500 78.075.000 2.212.125 66.363.750
01.08.1998-31.12.1998 1.594.650 47.839.500 1.355.475 40.664.250
01.08.1997-31.07.1998 1.181.250 35.437.500 997.500 29.925.000
01.08.1996-31.07.1997 567.000 17.010.000 480.000 14.400.000
01.09.1995-31.07.1996 282.000 8.460.000 236.250 7.087.500
01.09.1994-31.08.1995 139.125 4.173.750 116.250 3.487.500
01.08.1993-31.08.1994 83.250 2.497.500 67.950 2.038.500
01.08.1992-31.07.1993 48.300 1.449.000 37.230 1.116.900
01.08.1991-31.07.1992 26.700 801.000 19.590 587.700
01.08.1990-31.07.1991 13.800 414.000 10.125 303.750
01.08.1989-31.07.1990 7.500 225.000 5.175 155.250
01.07.1988-31.07.1989 4.200 126.000 2.895 86.850
01.07.1987-30.06.1988 2.475 74.250 1.710 51.300
01.10.1985-30.06.1987 1.380 41.400 950 28.500
01.04.1984-30.09.1985 817,5 24.525 562,5 16.875
01.01.1983-31.03.1984 540 16.200 370 11.100
01.05.1981-31.12.1982 333,33 10.000 223 6.690
01.05.1979-30.04.1981 180 5.400 120 3.600
01.01.1978-30.04.1979 110 3.300 70 2.100

 

b) Yıllara göre net asgari ücret listesi  net olarak bekarlar için hesaplanmıştır.

 YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET LİSTESİ NET TABLO

asgari ücret dönemi Brüt yıllara göre net
1 Ocak  2018 2029,50 1603,12
1 Ocak  2017 1.777,50 1404,06
1 Ocak  2016 1.647,00 1.300,99
1 Temmuz 2015 1.273,50 1.000,55
1 Ocak 2015 1.201,50 949,07
1 Temmuz 2014 1.134 891,04
1 Ocak 2014 1.071 846,00
1 Temmuz 2013 1.021,50 803,68
1 Ocak 2013 978,60 773,01
1 Temmuz 2012 940,50 739,79
1 Ocak 2012 886,50 701,13
1 Temmuz 2011 837,00 658,95
1 Ocak 2011 796,50 629,95
1 Temmuz 2010 760,50 599,12
1 Ocak 2010 729,00 576,57
1 Temmuz 2009 693,00 546,48
1 Ocak 2009 666,00 527,13
1 Temmuz 2007 585,00 419,15
1 Ocak 2007 562,50 403,02
1 Ocak 2006 531,00 380,46
1 Ocak 2005 488,70 350,15
1 Temmuz 2004 444.150.000 318.233.475
1 Ocak 2004 423.000.000 303.079.500
1 Ocak 2003 306.000.000 225.999.000
1 Temmuz 2002 250.875.000 184.251.938
1 Ocak 2002 222.000.750 163.563.537
1 Ağustos 2001 167.940.000 122.186.520
1 Temmuz 2001 146.947.500 107.323.830
1 Ocak 2001 139.950.000 102.369.600
1 Temmuz 2000 118.800.000 86.922.900
1 Ocak 2000 109.800.000 80.550.900
1 Eylül 1999 93.600.000 68.518.800
1 Temmuz 1999 93.600.000 68.631.120
1 Ocak 1999 78.075.000 57.620.790
1 Ağustos 1998 47.839.500 33.808.514
1 Temmuz 1998 35.437.500 25.533.900
1 Ocak 1998 35.437.500 24.518.025
1 Ağustos 1997 35.437.500 22.943.025
1 Ocak 1997 17.010.000 11.422.152
1 Ağustos 1996 17.010.000 11.084.652
1 Ocak 1996 8.460.000 5.739.193
1 Eylül 1995 8.460.000 5.514.192
1 Ocak 1995 4.173.750 2.834.429
1 Eylül 1994 4.173.750 2.759.429
1 Haziran 1994 2.497.500 1.711.437
1 Ocak 1994 2.497.500 1.713.435
1 Ağustos 1993 2.497.500 1.563.473
1 Ocak 1993 1.449.000 922.839
1 Ağustos 1992 1.449.000 907.839
1 Ocak 1992 801.000 511.911
1 Ağustos 1991 801.000 502.911
1 Ocak 1991 414.000 266.454
1 Ağustos 1990 414.000 261.954
1 Ocak 1990 225.000 146.475
1 Ağustos 1989 225.000 141.975
1 Ocak 1989 126.000 82.431
1 Temmuz 1998 126.000 81.876
1 Ocak 1988 74.250 50.595
1 Temmuz 1987 74.250 49.095
1 Ocak 1986 41.400 28.038
1 Ekim 1985 41.400 28.000
1 Nisan 1984 24.525 16.421
1 Ocak 1983 16.200 10.958
1 Ocak 1982 10.000 7.405
1 Mayıs 1981 10.000 7.378
1 Mayıs 1979 5.400 3.259
1 Ocak 1978 3.300 2.102
1 Haziran 1976 1.800 1.222
1 Ocak 1975 1.200 849

yıllara göre asgari ücret verileri tüm yıllar için hazırlanmıştır.

12 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com