Kategori: ücret

Evlenme parası çeyiz hesabı

Torba kanun ile  çeyiz parası evlenme yardımı getirilmiştir. Şartları aşağıdaki şekildedir. En geç 27 yaşında evlenilecek Bankada çeyiz hesabı açılacak Para bankada en az 3 yıl birikecek . Biriken paranın %20 si yardım olarak verilecek . Bu yardım 5000 TL yi geçemeyecek .Artış yeniden değerleme oranında olacak . Bakanlar Kurulu isterse miktarı 3 katına kadar

maaşına haciz gelen işçi işten çıkarılabilir mi

İş Kanununda maaşına haciz gelen işçinin işten çıkarılması ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Fakat Yargıtayın 9 H.D. 20.10.2008 Tarih, E.2008/3737, K.2008/27673 sayılı Kararına göre hakkında  çok sayıda icra takibi yapılan işçi işten çıkarılabilir. Çok sayıda icra ve haciz işlemi olan işçi işyerinde zaman kaybına neden olacağı  çalışma süreci ile işyeri organizasyonunu olumsuz yönde etkileyeceğinden icralar geçerli

işçinin ücretlerinde indirim yapılabilirmi

İşçinin ücretlerinde indirim yapılabilir mi ? İşcinin ücretleri düşürülemez indirim yapılamaz . Böyle bir durumda işçi kıdem tazminatı hakkı elde eder. Fakat tazminat gerektirmeyen hallerde vardır. Bunlar nelerdir. İşveren işçiyi çıkarma yerine işçnin ücretini düşürmeyi teklif edebilir. İşçinin de bu durumu kabul etmesi gerekir. Yani işçi işten çıkma yerine maaş düşüklüğünü kabul etmeldir. daha sonraki

fazla mesai izin belgesi

Fazla mesai yaptırtmak için işçinin onayının alınmsı gerekmektedir.Alınmaz ise her işçi için 2012 yılında 220 TL ceza uygulanacaktır.İşçiye zorla fazla mesai yaptırtılamaz .Bu nedenle bir muvafakat belgesinin imzalattırılması gerekir.Belge aşağıdaki gibi olmalıdır.   FAZLA MESAİ YILLIK MUVAFAKAT BELGESİ  İŞYERİ: ………………………. İşyerinde, …… yılında geçerli bir mazeretim olmadığı takdirde ve İş Yasasına uygun olarak  ücret veya

tavanı aşan kıdem tazminatı ödenirmi

Tavanı aşan kıdem tazminatı ödenirmi ? Evet ödenebilir. Tavan üstü kısmın gelir vergisi ödenmeli.Bir çalışma yılı için ödenecek kıdem tazminatı tutarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emeklilik ikramiyesini aşmaması gerekir. Fakat 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi dışında  diğer maddeleri 4857 sayılı  İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılınca, kıdem tazminatının yasa ile

asgari ücret

2013 bilgileri aşağıdadır  2013 YILI ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI TESPİT EDİLDİ. 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karara göre; – 01.01.2013-30.06.2013 tarihleri arasında, 16 ve üstü yaşta bulunan işçiler için bir günlük asgari ücret 32,62 TL, 16 yaşın altındaki işçiler için 27,97 TL, – 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında, 16 ve
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com