İşsizlik sigortasından yararlanmak için son 120 gün kesintisiz prim ödemeniz gerekmektedir . Bazen ara verilse dahi Kanunen kesinti sayılmayan haller vardır.Ana şart hizmet akdinin devam etmesidir. Aşağıdaki hallerde kesinti olsa dahi boşluk yokmuş gibi işlem görür. Ama geçen süreler eklenmez.  Örneğin 10 gün ücretsiz izin aldınız. Bu durumda kesinti sayılmaz . Fakat 10 gün 120