Kategori: maaş

sgk emekli maaşıma haciz koyabilirmi

SGK emekli maaşıma haciz koyabilir mi ? 5510 sayılı Kanunun 93. maddesinde;   Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez hükmü yer almaktadır. SGK prim ve diğer alacakları için emekli aylığı dul yetim aylığı ve işgöremezlik ödeneklerine haciz koyabilir. Kurumun alacaklarında 10 yıllık zamanaşımı

evde bakım maaşı ne kadar

Evde bakım parası memur maaş katsayısına bağlanmıştır. Daha önce ise asgari ücretin netine bağlı idi .(Agi öncesi) . 2016 memur maaş katsayıları açıklandı 01.01.2016 tarihinden itibaren 888,17   TL dir. Evde bakım parası almak için hanede kişi başına düşen gelir net  asgari ücretin 2/3 ünden fazla olmamalıdır. Buda 2016 yılın tamamında 784,97 TL olmaktadır.

bağkur emekli maaşı hesaplama

Bağkurdan emekli olanlar hem düşük maaş almakta hemde daha uzun sürede emekli olmaktadır.  bağkura tabi çalışan esnaf sanatkarlar şirket ortakları vergi kaydı olanlar tarım bağkurlular  emekii maaşı hesaplama formunu kullanarak ne kadar maaş alabileceklerini öğrenebilecekler.  SGK bu uygulama ile büyük bir eksikliği gidermiş oldu.  Emekliliği hakedenler özellikle yaşı bekleyenler için çok önemli bir uygulama .

Anlaşmalı boşananların aldıkları maaşı sgk geri alır mı

Anlaşmalı boşananların aldıkları maaşı sgk geri alır mı ? SGK  babadan veya anneden maaş almak için anlaşmalı muvazaalı boşananların haksız yere aldıkları maaşı geri ister. Bu muvazalı boşanmada eşler birlikte yaşıyor olması gerekir. 5510 sayılı kanun 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği için bu kişilerin sözü geçen tarihten sonraki aldıkları maaş geri istenebilir. Bu tarihten önceki

Hangi memurlar 1200 Tl daha fazla maaş alacak

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasa çıktı. Kamu kurumları ve özel sekktör işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bazı uygulamalar getirildi. bunlardan biri uzman çalıştırmak. kamu kuruluşlarında da bu zorunluluk var. özellikle mimar mühendis gibi kadoda olan memurlar iş güvenliği uzmanı olarak kamudaki görevine ek olarak  yine devlette çalışma yapabilecek. Bu

ssk emeklisi erkek dul maaşı alabilir mi

ssk emeklisi erkek dul maaşı alabilir mi   ? Uygulamada erkek bayan ayırımı yoktur. Dul bir bayan ne ise dul erkek de aynıdır. Dolayısı ile SSK dan emekli olan erkeklrde vefat etmiş eşten dolayı dul maaşı alabilirler. Bir çok kişi bu konuyu atlamaktadır. Dulluk bayana hasretilmektedir. Oysa erkekler içinde durum aynıdır. Bu şekilde iseniz hemen

işçinin maaşına ne kadar haciz konulabilir.

İşçinin maaşına en fazla 1/4 oranında haciz konulabilir. Yani maaşının dörtte biri haczedilebilir. Bakmakla yükümlü olunan kişilerle ilgili ayrıca hakimin  belli bir para ayırma yetkiside vardır Nafaka gideri varsa maaşdan bu da düşer. Bir önemli konuda kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına haciz konulabilirmi . İşveren tarafından  işçiye para verilmeden deme emri gelirde  tazminatlar haczedilebilir.temennimiz  hiç

İşkazasında vefat eden işçinin eş ve çocuğuna birbuçuk kat maaş

Son günlerde basında iş kazasından vefat eden işçiler hakkında haberler yer almaktadır.Eskidende işkazası çok fazla idi fakat bu kadar basında yer almıyordu. Burada bahsedeceğimiz konu iş kazası sonucu vefat eden işçinin eş ve çocuklarına ne kadar maaş bağlanacak. Öncelikle işçinin yeterli sigortası olmasada hatta hiç sigortası olmasada iş kazası sonucu vefat ettiğinde eş ve çocuklara

İşsizlere 750 Tl maaş verilecek

İşsizlere 750 Tl maaş verilecek. şartları nelerdir.Çalışma Bakanlığı işbaşı eğitim programı adında bir uygulama başlatıyor. İşkura kayılı olma şatı var.İşsiz  işyerine çağırılacak günlük 25 Tl aylık 750 Tl verilecek .Parasını devlet karşılayacak. Sigortası yapılacak. İşsiz tezgah başında işi öğrenecek. Eğer işveren 6 ayda memnun kalırsa işe başlatacak memnun kalmasa işkur  işyerinde  uygulamalı işi öğrenen kişiyi bu

engelli maaşı ne kadar

engelli maaşı 2014 yılı ocak itibaren 18 yaşını doldurmuş  olanlar  için  384,84  TL dir . Hesaplama 4760 ile memur maaş katsayısının çarpımı şeklindedir.Artı %5 ek ödeme verilir. 18 yaş üstü başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, herhangi bir geliri bulunmayan kişilerden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca muhtaç
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com