Kategori: cezası

Kayıt ibraz etmeme ve eksik ibraz cezası

SGK müfettişi veya SGK denetmeni kayıtları sizden tebligat ile isterse kayıt ibraz etmeme veya eksik ibraz etme durumunda 2018 yılı için  idari para cezaları Bilanço esasına göre defter tutuyorsanız asgari ücretin 12 katı Diğer defter veya işletme defteri tutuyorsanız asgari ücretin 6 katı Defter tutmuyorsanız asgari ücretin 3 katı kayıt vermeme sunmama ve ibraz etmeme

aylık prim hizmet belgesi vermeme cezası

Aylık prim ve hizmet belgesi vermeme veya geç verme cezası 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin  c/1-2-3-4  bentlerinde düzenlenmiştir. 2018 yılı için uygulanacak cezalar aşağıdadır. Müfettiş ve denetmen tespiti ile kamu kuruluşlarından alınan bilgilere , bankalardan alınan bilgiler ve mahkeme kararına göre prim belgeleri istenirse her ay için  asgari ücretin 2 katı Tavan asgari ücret X

işyeri bildirgesi vermeme cezaları sgk

İşyeri bildirge vermeme ve sgk ya işyerini bildirmeme cezaları Kamu idareleri ve bilanço esasına göre defter tutanlar asgari ücretin 3 katı Diğer defter tutanlar ile işletme hesabı esasına göre defter tutanlar asgari ücretin 2 katı Defter tutma yükümlülüğü olmayanlar asgari ücretin 1 katı sgk para cezası uygulanır. 15 gün içinde öderseniz 1/4  1 ay içinde

kayıt geçersizliği cezası

SGK ya ibraz ettiğiniz kayıtlar geçersiz olursa aşağıdaki sgk  geçersizlik idari para cezalarını alırsınız. Yasal defter geçersiz ise her ay için asgari ücretin 1/2 si ücret ödeme bordroları geçersiz ise her bir bordro için asgari ücretin 1/2 si (yarısı ) sgk geçersizlik para cezası alırsınız. Yalnız tüm geçersizlik cezaları asgari ücretin 12 katını geçemez isterseniz

İşe giriş bildirgesi para cezaları sgk

İşe giriş bildirgesi cezaları 2018 yılı için SGK SSK ve Sigorta da şu şekildededir. Eğer bir çalışanın işe giriş bildirgesini geç vermişseniz asgari ücretin 1  katı Mahkeme kararı ve SGK denetim elemanlarınca tespit sonucu işe giriş bildirgesi istenirse asgari ücretin 2 katı aynı yıl içinde aynı işyerinden 2.defa işe giriş bildirgesi verilmediği anlaşılırsa asgari ücretin

sigortasız işçi çalıştırma cezası

Sigortasız işçi çalıştırma cezaları 2017 yılı için aşağıdaki hususları kapsar. SGK müfettişi veya SGK denetmeni sizi denetime aldıysa veya mahkeme kararı ile sigortasız işçi çalıştırdığınız tespit olursa cezalarınız şu şekilde olur . Sigortasız işçi kayıt dışı olduğundan bazı belgeler düzenlemediğiniz ve bazı yasal belgeleri eksik düzenlediğiniz anlaşılır. Bu durumda işe girişten dolayı bir işçi için

SGK denetimini engelleme cezaları

SGK müfettişi veya SGK denetmeni işyerinizi denetime aldı ise sizde denetimi engllerseniz asgari ücretin 5 katı ceza alırsınız. cebir ve Şiddet kullanırsanız asgari ücretin 10 katı ceza alırsınız. Bunlar engelleme para cezaları .Ayrıca ceza hukukuna göre diğer cezalarıda alırsınız. Bazı hesaplamalar resen yapılır daha büyük ve yüksek cezalara maruz kalırsınız
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com