sgk prim ödeme

sgk ya prim ödemelrini kredi kartı ile yapabileceğiniz gibi direk bankalara da ödeme yapabilirsiniz.Online ödeme işlemini ziraat bankası üzerinden http://www.sgk.gov.tr/diger_uygulamalar/kredi_karti_prim_odeme/index.html sayfasından yapabilirsiniz. Sgk borcu ödeme işlemlerinide bu link üzerinden yapabilirsiniz.

Prim ödemeleri ile ilgili açıklamalar
Hizmet akdiyle çalıştırılan sigortalıları çalıştıran işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma ödemekle yükümlüdür.
Hizmet akdiyle işçi çalıştıran özel işyerleri ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar primlerin ödenmesi  gerekir.
Örnek 1: 1 Ekim ila 31 Ekim arasında ücret alanlara ait primlerin 30 Kasım’a kadar verilmesi gerekmektedir.
Hizmet akdiyle işçi çalıştıran resmi işyerleri ise ait olduğu ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.
Örnek 1: 15 Ekim 14 Kasım arasında ücretlerini alanların primleri 14 Aralık’a kadar ödenmesi gerekmektedir.
Hizmet akdiyle çalıştırılmakla birlikte,  kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur.

Kamu görevlileri çalıştıran kamu idareleri çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek, en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma öderler.

Kamu görevlileri için primlerin,
– 15 Ekim 14 Kasım arasında maaşlarını peşin alanların primleri 30 Ekim,
– 15 Ekim 14 Kasım arasında maaşlarını hak edip alanların primleri 30 Kasım,
– 1 Ekim 31 Ekim arasında maaşlarını peşin alanların primleri 15 Ekim,
– 1 Ekim 31 Ekim arasında maaşlarını hak edip de alanların primleri 15 Kasım,
itibarıyla ödenmesi gerekmektedir.

İşverenlerce, primlerin öngörülen süre içerisinde ödenmemesi durumunda her ay için gecikme zammı uygulanacaktır. Eğer primler makul bir sürede ödenmemesi durumunda da 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com