askerde sigorta yatar mı ?

Askere giden içn sigorta yatar mı ? Askerliğini yapanın sigorta durumu ne olacak  ? İşverene bağlı çalışan  ssk lı olan yeni ismi 4 a’lı olanlar sigortalı olamazlar. Bağkurluların yeni ismi ile 4 b lilerin vergi kaydı devam ediyorsa sigortalılığı da devam eder.

Fiili askerlik hizmeti silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona ermekte askerlik hizmetini yapanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışsalar dahi sigortalı sayılmamaktadır.Ancak, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 78 inci maddesine göre; askerlik hizmetini yapmakta olanlara verilen sıhhi izinlerin üç aydan fazlası, normal izinlerin ise her yıl için bir aydan fazlası, firarda geçen süreler muvazzaf askerlik hizmetinden sayılmadığından, söz konusu sürelerde geçen sigortalı hizmetlerin Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.Erken terhis mahiyetinde izinli sayılanlar bu sürede çalıştıkları takdirde sigortalı sayılacaklardır.
Bağkurlular askere giderse bu kişilerin vergi kaydı devam ettiği sürece askerde olsalar dahi bağkur primleri yatacaktır.
Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencilerinin bu kapsamda geçirdikleri süreler içinde aynı zamanda da 4/b kapsamında zorunlu sigortalı olmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmaları halinde SSİY’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 1/10/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu kapsamdaki süreler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
Askerde iken sigortalı olunur mu?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com