analık sigortası

Analık sigortası 5510 sayılı kanunda açıklanmıştır

sigortalı kadına, analık hallerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahata bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede,  çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenecektir. Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine çalışılan süre eklenecektir. Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecektir.

Analık sigortsı geçici iş göremezlik ödeneği şartları

1- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

2- Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

3- Bu süre içinde (istirahatli olunan dönemde ) işyerinde çalışmamış olması,

4- Doğum olayının gerçekleşmiş olması,

gerekmektedir.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com