sgk lens ödemesi

sgk lensi karşılıyormu sgk lens ödemesi hangi şartlarda mümkün gibi sorular sorulmakta idi.

sağlık uygulama tebliği ile önceleri kontak lens bedellerini ödemiyordu. Daha sonra Danıştay Onuncu Dairesinin 14.05.2010 tarih ve E.2009/4575 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Bunun üzerine sgk 2010/86 sayılı genelgeyi yayınladı. Bu genelgede ;  Konjenital katarakt nedeni ile opere olmuş afak olgularda heyet raporuna istinaden ve raporda belirtilmek şartıyla saf silikon kontakt lensler bilateral ve/veya unilateral kontakt lens bedelleri Kurumca karşılanır. Kontakt lensler çocuk gözlerinin hızlı büyümesi refraksiyon düzeylerinin hızlı değişmesi ve saf silikon kontakt lenslerin gözde yan etkilere yol açacak şeklinde kirlenme riskinin olması nedeni 6 (altı) yaşına kadar 6 (altı) ayda bir değiştirilebilir. 6 yaşından sonra afaki devam ettiği takdirde heyet raporu ile aylık sık replasmanlı kontakt lenslerin bedeli Kurumca karşılanır. İlk verilen afaki raporu 2 (iki) yıl geçerlidir. denilmektedir.

Sadece katarak nedeni ile verilecek lensler ve çocuk gelişimi için verilecek lensler sgk tarafından karşılanmaktadır.  Göz hastalığı veya renkli lensler karşılanmaz.

lens ile ilgili bilgi 2012 sut (Sağlık Uygulama Tebliği )  içinde yer almaktadır.SUT da yer alan lens ödeme şartları şu şekildedir.

7.3.8.C- Kontakt Lensler

(1) Kontakt lens bedelleri sadece;

a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda,

b) Keratakonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,

bu durumlarının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK-6) yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.

(2) Lenslerin yenilenme süresi 2 (iki) yıldır. Ancak, konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş 6 yaşına kadar olan çocuk olgularda 6 (altı) ayda bir yenilenmesi halinde de bedelleri Kurumca karşılanır. Ayrıca 6 yaşından sonra afakı devam etmesi halinde bu durumun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi şartıyla aylık sık replasmanlı kontakt lenslerin bedeli Kurumca karşılanır. İlk verilen afakı raporu 2 yıl geçerlidir.

(3) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgular hariç kontakt lens kullanan hastalara ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedeli ödenmez.

(4) Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz.

yukardaki hükümler  ssk bağkur emekli sandığı içinde geçerlidir

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com