GSS itiraz

Genel sağlık sigortası gelir testine itiraz sosyal yardımlaşma dayanışma vakfına yapılmalıdır. GSS testi sonucunda SGK primleri tahsl etmektedir. vatandaşlarda buna bağlı olarak sgk müdürlüklerine itiraz etmektedirler. Oysa testi SYDV ler yapmakta primleri belirlemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuda buna bağlı olarak sağlık yardımları yapmakta ve  primleri tahsil etmektedir.

Gelir tespiti kararlarına karşı, kişiler tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde gelir tespitini yapan sosyal yardımlaşma vakfına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar ise  15 gün içinde karara bağlanacaktır.

SGK ve SYGM’nin istemesi, ihbar, tespit, itiraz, bildirim ve gelir tespitinin yenilenmesi talebi gibi nedenlerle gelir tespitinin yenilenmesine Mütevelli heyeti karar verebilir.

Gelir durumunu etkileyecek değişiklikler hariç olmak üzere kişiler karardan itibaren altı ay içinde gelir tespitinin yenilenmesini talep edemez.

Burada dikkatinizi çekmek istediğim konu şudur.Gelir durumunuzda bir değişiklik varsa Kaymakamlıklarda bulunan  SYDV lere başvurunuz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com