sgk prime esas kazanç miktarları

sgk prime esas kazanç miktarları yıllara göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2014 bilgileri de eklenmiştir.

  SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ SINIRLARI

Yürürlük Tarihi Alt Sınır (TL/AY) Üst Sınır (TL/AY)
01.01.2014 1.071,00 TL 6.961,50 TL
01.07.2013 1.021,50 TL 6.639,90 TL
01.01.2013 978,60 TL 6.360,90 TL
01.07.2012 940,50 TL 6.113,40 TL
01.01.2012 886,50 TL 5.762,40 TL
01.07.2011 837,00 TL 5.440,50 TL
01.01.2011 796,50 TL 5.177,40 TL
01.07.2010 760,50 TL 4.943,40 TL
01.01.2010 729,00 TL 4.738,50 TL
01.07.2009 693,00 TL 4.504,50 TL
01.01.2009 666,00 TL 4.329,00 TL
01.07.2008 638,70 YTL 4.151,70 YTL
01.01.2008 608,40 YTL 3.954,60 YTL
01.07.2007 585,00 YTL 3.802,50 YTL
01.01.2007 562,50 YTL 3.656,40 YTL
01.01.2006 531,00 YTL 3.451,50 YTL
01.01.2005 488,70 YTL 3.176,70 YTL
01.07.2004 444.150.000.- 2.886.975.000.-
01.01.2004 549.630.000.- 2.748.150.000.-
01.07.2003 458.015.820.- 2.290.079.100.-
01.04.2003 393.099.960.- 1.965.499.800.-
01.07.2002 327.583.290.- 1.637.916.450.-
01.04.2002 277.872.000.- 1.389.360.000.-
01.04.2001 210.000.000.- 1.050.000.000.-
01.08.2000 150.000.000.- 600.000.000.-
01.04.2000 150.000.000.- 450.000.000.-
01.01.2000 120.000.000.- 360.000.000.-
01.07.1999 113.700.000.- 182.100.000.-
01.01.1999 93.366.000.- 150.223.500.-
01.10.1998 70.098.750.- 114.273.750.-
01.07.1998 63.108.330.- 103.179.330.-
01.01.1998 50.052.000.- 82.964.100.-
01.07.1997 36.941.130.- 62.247.270.-
01.03.1997 25.624.950.- 44.371.290.-
01.01.1997 21.713.250.- 39.992.160.-
01.08.1996(*) 17.010.000.- 29.207.700.-
01.07.1996 15.147.000.- 29.207.700.-
15.11.1995(*) 8.460.000.- 17.166.960.-
01.09.1995(*) 8.460.000.- 8.460.000.-
01.04.1995(*) 4.173.750.- 8.146.260.-
01.01.1995(*) 4.173.750.- 7.581.000.-

(*) Aylık sigorta primine esas kazanç alt sınırının, aynı dönemdeki kanuni asgari ücretin altında kaldığı hallerde alt sınır olarak, asgari ücret rakamı dikkate alınmıştır. Aylık sigorta primine esas kazanç alt sınırının, kanuni asgari ücretin üzerinde olduğu hallerde ise, asgari ücretle çalışanların ücretleri ile kazanç alt sınırı arasındaki farka ait primlerin tamamı (işçi ve işveren hissesi) işverence ödenir.

 

SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM ORANLARI

Sigorta Türü Toplam Prim Oranı(%) İşçi Hissesi(%) İşveren Hissesi(%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları (1) 2 2
Genel Sağlık Sigortası (2) 12,5 5 7,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları (3) 20 9 11
Toplam 34,5 14 20,05
Sosyal Güvenlik Destek Primi
Devlet Katkısı Ay itibariyle kurumun tahsil ettiği malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin 1/4 ü oranında

 

(1) Yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike derecesine göre tespit edilmektedir.
(2) Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar için %12’dir.
(3) Fiili hizmet süresi zammı uygulanan işlerde 4/a kapsamında çalışanlar için %20         oranına ilave edilmek üzere,
60 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan,
90 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1,5 puan,
180 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan,

Fiili hizmet süresi zammı uygulanan işlerde 4/c kapsamında çalışanlar için %20         oranına ilave edilmek üzere,
60 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3,33 puan,
90 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 5 puan,
180 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 10 puan,
eklenmesi suretiyle belirlenecek ve bu farka ait primin tamamı işveren tarafından         ödenecektir.

(4) 01.10.2008 tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com