sgk emekli maaşıma haciz koyabilirmi

SGK emekli maaşıma haciz koyabilir mi ?

5510 sayılı Kanunun 93. maddesinde;   Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez hükmü yer almaktadır. SGK prim ve diğer alacakları için emekli aylığı dul yetim aylığı ve işgöremezlik ödeneklerine haciz koyabilir. Kurumun alacaklarında 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur.

Maliye vergi daireleri emekli maaşına haciz koyabilir mi ?

Diğer Kurum ve kuruluşlar  emeklinin muvafakatı olmadan maaşa haciz koyamaz. Bankalar  maliye Bakanlığı gibi kamu kurumları alacaklarından dolayı emekli maaşına haciz koyamaz. Vergi alacağı nedeniyle vergi daireleri haciz  işlemini başlatamaz

Emekli maaşına haksız haciz nedeniyle itiraz ediniz.

Kredi kartı borcu için emekli maaşı haczedilebilir mi ?

Bankalar uyanıklık yapmakta kredi ve kredi kartları borcu için başlangıçta muvafakat imzalatmaktadırlar. Eğer borç için muvafakatname  imzalamadıysanız  maşınıza haciz konulamaz. Yada sonradan muvafakattan vazgeçebilirsiniz.

Emekli maaşının ne kadarı haczedilebilir ?

En fazla emekli maaşınızın %25 i haczedilebilir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com