sigortalılık muafiyet belgesi

sigortalılık muafiyet belgesi indirmek bu formu almak için aşağıdaki linki kullanınız.Bu belgeyi düzenleyenler sgk ssk bağkur tarım sigortasından muaftır. Belgeyi onaylatmak lazım .Bu form ve dilekçeyi buradan indiriniz.

Açıklaması şu şekildedir.

Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan, tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Ziraat Odalarına, odanın bulunmadığı yerlerde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine,
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine,Onaylatılarak, Kuruma bildirmek amacıyla kullanılır.
3) Bu belge 2 nüsha düzenlenir. Biri düzenleyen kuruluşta kalır, bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumuna verilir

Bu formdaki amaç Ziraat Odası Tarım İl-İlçe Müdürlüğü  Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğuna  kayıtlı,  şahsın aylık/yıllık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine  ilişkin masraflar düşüldükten sonra  kalan tutara göre hesaplanan aylık ortalama gelirinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesine göre prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunun tespiti ile ilgilidir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com