Sigortalı bildirim belgesi

Sigortalı bildirim belgesini kimler düzenler ne zaman düzenler nasıl düzenlenir .Sigortalı bildirim belgesi işe başlayanlar sgk ya işe başladıklarını bildirmek amacıyla kullanır.İşe başlayayanlar bu belgeyi düzenleyerek ben işe başladım. Sigortam yapılmadı ise buna göre yapın demek isterler.Eğer işveren işe başlamayı geç bildirde ise hakkında inceleme başlatılır. İşe girenler sigortalı bildirim belgesini düzenlemez iseler herhangi bir sorumluluk veya cezai yaptırımları yoktur.Belge nin doldurulması ile ilgili belge aşağıdadır
1-Bu belge, hizmet akti ile sigortalı olarak çalışmaya başlayanların kendilerini 5510 sayılı Kanunun 8’inci maddesi gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri amacıyla kullanılır.
2- “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik numarası yazılır. Bu alan doldurulurken en soldaki kutucuktan başlamak üzere her kutuya bir rakam gelecek şekilde yazılır.
3- “ A-Sigortalıların Kimlik Bilgileri ” bölümünün bütün haneleri nüfus hüviyet cüzdanındaki bilgilere göre tam ve doğru olarak doldurulur.
4- -“B-Beyan ve Taahhütler ” bölümünde; “İşverenin Adı-Soyadı, Ünvanı” satırında ; işyerinin varsa ünvanı, işyeri kişiye ait ise adı ve soyadı, “İşyeri Sicil Numarası” satırında biliniyorsa çalışmaya başlanılan işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumundaki işyeri sicil numarası ile işyerinde çalışmaya başlanılan tarih, gün, ay, yıl olarak noksansız yazılır.
5- Bu belgenin, işe başlanılan tarihten itibaren 30 gün içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal GüvenlikMüdürlüğüne/Merkezine verilmesi gerekir.

EK 7 SGK SSK sigortalı bildirim belgesi indir yükle kur

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com