sgk rapor girişi çalışılmadığına dair vizite girişidir. Hasta olan iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işe gelemeyen ve doktordan raporlu olanlar için işveren giriş yapmalıdır. rapor bildirimi buradan yapınız . Vizite giriş sürelerine uymanız gerekir. aksi takdirde para cezaları bulunmaktadır. Raporlu işçi çalıştırılmaması gerkemektedir.SGK vizite giriş sistemini yenileyerek link değiştirmiştir.