sgk rapor girişi

sgk rapor girişi çalışılmadığına dair vizite girişidir. Hasta olan iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işe gelemeyen ve doktordan raporlu olanlar için işveren giriş yapmalıdır. rapor bildirimi buradan yapınız . Vizite giriş sürelerine uymanız gerekir. aksi takdirde para cezaları bulunmaktadır. Raporlu işçi çalıştırılmaması gerkemektedir.SGK vizite giriş sistemini yenileyerek link değiştirmiştir.One thought on “sgk rapor girişi

Comments are closed.