en yüksek devlet memuru aylığı

en yüksek devlet memuru aylığı memur katsayısı + ek gösterge çarpı  memur aylık katsayısı şeklinde hesaplanır. 2015 Ocak sonrası için hesaplama yapalım 9500 X 0,079308= 753,48 TL (1500+8000) *0,07930813  = 753,43 TL 01.01.2015-30.06.2015 arası en yüksek devlet memuru maaşı 753,43 TL  olarak uygulanacaktır. Bu rakam memura ödenecek ölüm yardımı gibi bazı yardımlarda baz alınacaktır.

657 memur eş yardımı

657 sayılı Kanuna tabi devlet memurları çalışmayan eş için yardım alacaklar bunun miktarı 2143 katsayı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunur . 0,079308 *2134 = 169,24 TL 01.01.2015 Ocak ayından itibaren memurlar 169,24 TL  eş yardımı alacaklar .Çalışan eş için yardım yapılmaz. Eş çalışmaya başladığında durumun memurlarca idareye bildirilmesi gerekmektedir.

süt parası süt yardımı

sigortalılar doğum yaptıklarında veya eşleri doğum yaparsa sgk süt parası vermektedir .Halk arasında emzirme yardımı da denilmektedir. Mevzuattaki ismi ise emzirme ödeneğidir. 2015 için bu para 1 yıl geçerli olmak üzere 112 TL dir.  Bulunduğunuz ildeki sgk il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuru yapmanız gerekecektir. Süt parası kaç ay alınır ? Ay olarak alınmaz […]

657 devlet memuru çocuk yardımı

657 sayılı Kanuna tabi Memur çocuk yardımı memur maaş katsayılarına göre belirlenir . Aşağıda 2015 yılı devlet memuru çocuk yardımı hesaplanmaları bulunmaktadır.Hesap Aylık katsayı x Gösterge katsayı şeklindedir 0-6 yaş grubu 72 ay a kadar  çocuk için yardım  39,65  TL Ocak 2015 6 yaş üstü 2011 çocuk yardımı :  ocak 201512  19,6312  TL Çocuk sınırı kaldırılmıştır. […]

sigortasız işçi çalıştırma cezası

Sigortasız işçi çalıştırma cezaları 2015 yılı için aşağıdaki hususları kapsar. SGK müfettişi veya SGK denetmeni sizi denetime aldıysa veya mahkeme kararı ile sigortasız işçi çalıştırdığınız tespit olursa cezalarınız şu şekilde olur . Sigortasız işçi kayıt dışı olduğundan bazı belgeler düzenlemediğiniz ve bazı yasal belgeleri eksik düzenlediğiniz anlaşılır. Bu durumda işe girişden dolayı bir işçi için […]

Kayıt ibraz etmeme ve eksik ibraz cezası

SGK müfettişi veya SGK denetmeni kayıtları sizden tebligat ile isterse kayıt ibraz etmeme veya eksik ibraz etme durumunda 2015 yılı için  idari para cezaları Bilanço esasına göre defter tutuyorsanız asgari ücretin 12 katı Diğer defter veya işletme defteri tutuyorsanız asgari ücretin 6 katı defter tutmuyorsanız asgari ücretin 3 katı kayıt vermeme sunmama ve ibraz etmeme […]

memur doğum yardımı ne kadar

memur veya eşi doğum yaptığında 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarına doğum yardımı ödenir.Her altı ayda belirlenen memur aylık katsayısı ile 2500 katsayısının sonucu hesaplanan miktar verilir 2015 yılı ocak da  memur  doğum yardımı ne kadar 0,079308* 2500 = 198,27 TL Memura ödenecek doğum parası 01.01.2015-30.06.2015  arası 198,27 TL dir

kayıt geçersizliği cezası

SGK ya ibraz ettiğiniz kayıtlar geçersiz olursa aşağıdaki sgk  geçersizlik idari para cezalarını alırsınız. Yasal defter geçersiz ise her ay için asgari ücretin 1/2 si ücret ödeme bordroları geçersiz ise her bir bordro için asgari ücretin 1/2 si (yarısı ) sgk geçersizlik para cezası alırsınız. Yalnız tüm geçersizlik cezaları asgari ücretin 12 katını geçemez isterseniz […]

aylık prim hizmet belgesi vermeme cezası

Aylık prim ve hizmet belgesi vermeme veya geç verme cezası 2015 müfettiş ve denetmen tespiti ile kamu kuruluşlarından alınan bilgilere , bankalardan alınan bilgiler ve mahkeme kararına göre prim belgeleri istenirse her ay için  asgari ücretin 2 katı Tavan asgari ücretX2 olmak şartıyla Belge asıl ise belgede kayıtlı kişi başına asgari ücretin 1/5 i Belge […]

ssk yeni doğan çocuk parası

ssk yeni doğan bebek için    2015  yılında 112 TL  para verir . SSK lı bayan iseniz doğum yaptığınızda SSK lı erkek iseniz eşiniz doğum yaptığında bu yardımı alabilir. 120 gün sigortanız olması yeterli .Evlenme cüzdanı doğum raporu vizite kağıtı kaldırılmıştır. dilekçe vermenize de gerek yok . İl Müdürlüklerine veya sgk merkez müdürlüklerine şahsen başvurmanız yeterli sayılacaktır. Her bebek […]


Ping your blog, website, or RSS feed for Free My Zimbio