Ev hanımlarına çalışmadan emeklilik hakkında yanlış bilgiler

Bugün bir çok haber sitesi ev hanımlarına çalışmadan emeklilik  veya ev kadınlarına emeklilik  başlığı altında yazılar yayınladı. Özellikle büyük gazeteler bu haber için yarıştığını gördüm . Haberi okuyunca şaşkına döndüm . Yıllardır uygulanan isteğe bağlı sigortalılığı almışlar ev hanımlarına yamamışlar hayal satmışlar. İşin esası şu : Bir çok kişi belli şartlarda isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. […]

SGK affı

Bu sayfamızda SGK borçları için af  konusundan  bahsedeceğiz. Kanun maddesini yayınlayacağız. Bu günlerde özellikle bağkur borçları ve zorunlu sağlık sigortası için alınan GSS primleri için af çıkarılacağı ve çalışmaların başlatıldığı bildirilmektedir. Bağkur için  2 yıla ve fazla borcu olanların borcu silineceği belirtilmektedir. GSS için ise yine borçlar silinecektir.  Torba Kanunla çıkarılacak bu hükümlerin ayrıntıları bilinmemektedir. gecikme […]

bağkur emekli maaşı hesaplama

Bağkurdan emekli olanlar hem düşük maaş almakta hemde daha uzun sürede emekli olmaktadır.  bağkura tabi çalışan esnaf sanatkarlar şirket ortakları vergi kaydı olanlar tarım bağkurlular  emekii maaşı hesaplama formunu kullanarak ne kadar maaş alabileceklerini öğrenebilecekler.  SGK bu uygulama ile büyük bir eksikliği gidermiş oldu.  Emekliliği hakedenler özellikle yaşı bekleyenler için çok önemli bir uygulama . […]

bağkur hak sahiplerine dul ve yetim maaşı bağlanma şartları

Bağkur hak sahiplerine dul ve yetim maaşı bağlanma şartları nelerdir. Bu konuyu zaman çizelgesi üzerinde açıklayabiliriz.  Ölen bağkurluların hak sahiplerine ölüm maaşı bağlanabilmesi için ; 4 Ekim 2000 tarihinden önce ölenler için 3 tam yıl  yani 1080 gün prim ödenmiş olması, 4 Ekim 2000 ila 7 Ağustos 2001 tarihleri arasında ölenler için 5 tam yıl […]

mirası reddeden dul veya yetim maaşı alabilir mi

Mirası reddeden dul veya yetim maaşı alabilir mi ? . Evet alabilir . değişik nedenlerle miras rededilmiş olsa dahi ölen eş veya anne ve babadan alınan ölüm maaşı alınabilir. Sosyal güvenlik hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı devredilemeyen bir haktır. Örneğin eşin , babanın veya annenin borçlarının fazla olması nedeniyle miras reddi yapılmaktadır. Dul ve yetimler […]

çalışan veya emekli olan dul eşin maaşı kesilir mi

Eşin ölümü ile birlikte hayatta kalan hak sahibi diğer eşe dul maaşı bağlanmaktadır. Dul maaşı alan eş çalışırsa veya emekli olursa bu dulluk maaşı kesilir mi ? Dul eşe hangi kurumdan maaş bağlanırsa bağlansın sigortalı çalışması bağkurlu olması veya memur olması sonucu dul maaşı kesilmez. Aynı zamanda dul maaşı alanlar kendi çalışmalarından dolayı emekli olmuş […]

askerde sigorta yatar mı ?

Askere giden içn sigorta yatar mı ? Askerliğini yapanın sigorta durumu ne olacak  ? Fiili askerlik hizmeti silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona ermekte askerlik hizmetini yapanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışsalar dahi sigortalı sayılmamaktadır.Ancak, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 78 inci maddesine göre; askerlik hizmetini yapmakta olanlara verilen sıhhi […]

Anlaşmalı boşananların aldıkları maaşı sgk geri alır mı

Anlaşmalı boşananların aldıkları maaşı sgk geri alır mı ? SGK  babadan veya anneden maaş almak için anlaşmalı muvazaalı boşananların haksız yere aldıkları maaşı geri ister. Bu muvazalı boşanmada eşler birlikte yaşıyor olması gerekir. 5510 sayılı kanun 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği için bu kişilerin sözü geçen tarihten sonraki aldıkları maaş geri istenebilir. Bu tarihten önceki […]

sgk emekli maaşıma haciz koyabilirmi

SGK emekli maaşıma haciz koyabilir mi ? 5510 sayılı Kanunun 93. maddesinde;   Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez hükmü yer almaktadır. SGK prim ve diğer alacakları için emekli aylığı dul yetim aylığı ve işgöremezlik ödeneklerine haciz koyabilir. Kurumun alacaklarında 10 yıllık zamanaşımı […]

Bağkur sağlıktan yararlanma şartları

Bağkurluların 30 günlük prim ödemesi varsa sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler . İkinci şart ise 60 günden fazla borcun bulunmamasıdır. Önemli bir nokta ise iş bıraktıktan sonra borçlarının olup olmadığına bakılmaksızın sağlıktan yararlanırlar. bağkurlular işi bırakmalarıyla geriye doğru bir yıl içinde 90 gün prim ödemeleri varsa 100 gün sağlık ve tedaviden yararlanırlar.90 günden az ise 10 gün […]


Ping your blog, website, or RSS feed for Free My Zimbio