Çocuk parası

Torba Kanun ile herkes çocuk parasından yararlanabilecek . Birinci çocuk için 300 TL verilecek ikincisi için 4000  üçüncüsü için 600 TL veriecek . Her doğum yapan bu miktardan yararlanabilecek . Kişilerin çalışma ve sigortalı olma şartı aranmayacak . Ayrıca sigortalı olanlar (ssk bağkur memurlar ) için diğer çocuk yardımları sitemizde başka yazılarda etraflıca açıklanmıştır. Bunlar emzirme […]

Evlenme parası çeyiz hesabı

Torba kanun ile  çeyiz parası evlenme yardımı getirilmiştir. Şartları aşağıdaki şekildedir. En geç 27 yaşında evlenilecek Bankada çeyiz hesabı açılacak Para bankada en az 3 yıl birikecek . Biriken paranın %20 si yardım olarak verilecek . Bu yardım 5000 TL yi geçemeyecek .Artış yeniden değerleme oranında olacak . Bakanlar Kurulu isterse miktarı 3 katına kadar […]

Yurt dışına geçici görevle işçi gönderilmesi

Yurt dışına geçici görevle işçi gönderilmek istenildiğinde bunun için yapılan işin konusu Türkiye’deki işyerinin faaliyet konusu ile aynı olmalıdır. Yabancı ülkeye geçici  gönderilme için süre konusunda mevzuatta bir açıklık olmamasına rağmen makul bir süre olmalıdır. Uzun süreli çalışmalar için geçici görevlendirme yapılmaması gerekir.  Çalışan için yurt dışında çalışma izni alınması durumunda geçici görevlendirme yapılamaz. Görevlendirme durumunda […]

en yüksek devlet memuru aylığı

en yüksek devlet memuru aylığı memur katsayısı + ek gösterge çarpı  memur aylık katsayısı şeklinde hesaplanır. 2015 Ocak sonrası için hesaplama yapalım 9500 X 0,079308= 753,48 TL (1500+8000) *0,07930813  = 753,43 TL 01.01.2015-30.06.2015 arası en yüksek devlet memuru maaşı 753,43 TL  olarak uygulanacaktır. Bu rakam memura ödenecek ölüm yardımı gibi bazı yardımlarda baz alınacaktır.

657 memur eş yardımı

657 sayılı Kanuna tabi devlet memurları çalışmayan eş için yardım alacaklar bunun miktarı 2143 katsayı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunur . 0,079308 *2134 = 169,24 TL 01.01.2015 Ocak ayından itibaren memurlar 169,24 TL  eş yardımı alacaklar .Çalışan eş için yardım yapılmaz. Eş çalışmaya başladığında durumun memurlarca idareye bildirilmesi gerekmektedir.

süt parası süt yardımı

sigortalılar doğum yaptıklarında veya eşleri doğum yaparsa sgk süt parası vermektedir .Halk arasında emzirme yardımı da denilmektedir. Mevzuattaki ismi ise emzirme ödeneğidir. 2015 için bu para 1 yıl geçerli olmak üzere 112 TL dir.  Bulunduğunuz ildeki sgk il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuru yapmanız gerekecektir. Süt parası kaç ay alınır ? Ay olarak alınmaz […]

657 devlet memuru çocuk yardımı

657 sayılı Kanuna tabi Memur çocuk yardımı memur maaş katsayılarına göre belirlenir . Aşağıda 2015 yılı devlet memuru çocuk yardımı hesaplanmaları bulunmaktadır.Hesap Aylık katsayı x Gösterge katsayı şeklindedir 0-6 yaş grubu 72 ay a kadar  çocuk için yardım  39,65  TL Ocak 2015 6 yaş üstü 2011 çocuk yardımı :  ocak 201512  19,6312  TL Çocuk sınırı kaldırılmıştır. […]

sigortasız işçi çalıştırma cezası

Sigortasız işçi çalıştırma cezaları 2015 yılı için aşağıdaki hususları kapsar. SGK müfettişi veya SGK denetmeni sizi denetime aldıysa veya mahkeme kararı ile sigortasız işçi çalıştırdığınız tespit olursa cezalarınız şu şekilde olur . Sigortasız işçi kayıt dışı olduğundan bazı belgeler düzenlemediğiniz ve bazı yasal belgeleri eksik düzenlediğiniz anlaşılır. Bu durumda işe girişden dolayı bir işçi için […]

Kayıt ibraz etmeme ve eksik ibraz cezası

SGK müfettişi veya SGK denetmeni kayıtları sizden tebligat ile isterse kayıt ibraz etmeme veya eksik ibraz etme durumunda 2015 yılı için  idari para cezaları Bilanço esasına göre defter tutuyorsanız asgari ücretin 12 katı Diğer defter veya işletme defteri tutuyorsanız asgari ücretin 6 katı defter tutmuyorsanız asgari ücretin 3 katı kayıt vermeme sunmama ve ibraz etmeme […]

memur doğum yardımı ne kadar

memur veya eşi doğum yaptığında 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarına doğum yardımı ödenir.Her altı ayda belirlenen memur aylık katsayısı ile 2500 katsayısının sonucu hesaplanan miktar verilir 2015 yılı ocak da  memur  doğum yardımı ne kadar 0,079308* 2500 = 198,27 TL Memura ödenecek doğum parası 01.01.2015-30.06.2015  arası 198,27 TL dir


Ping your blog, website, or RSS feed for Free My Zimbio